map

 

 

ที่อยู่ของหน่วยงาน  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 19)  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 ถนนเทพกระษัตรีย์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 | วันเสาร์ - อาทิตย์ 8.30 - 16.30
 
ติดต่อสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  076-523083  081-5381822