map

 

 

ที่อยู่ของหน่วยงาน  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 ถนนเทพกระษัตรีย์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 | วันเสาร์ - อาทิตย์ 8.30 - 16.30
โทรศัพท์ 0-7621-1959 ต่อ 5020