สองสาวนิเทศฯ กศบป.ร่วมอบรม Young Content Creator หัวข้อ “โอบกอดความต่าง” กับไทยพีบีเอส

แคทธีน นิติธรรมธาดากุล และรัตติยา สุวรรณเวลา นักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมอบรมโครงการ Young Content Creator หัวข้อ “โอบกอดความต่าง” ซึ่งจัดโดยองค์การแพร่ภาพและกระจายเสียงสาธารณะ หรือไทยพีบีเอส และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP

นักศึกษาทั้งสองคนในชื่อทีม “สุขที่ต่าง” ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 15 ทีม จากเยาวชนทั้งหมด 65 ทีมทั่วประเทศ ให้เข้าร่วมการโครงการ ซึ่งผู้จัดโครงการได้สนับสนุนค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาทั้งสองคน สำหรับการฝึกอบรม ประกอบด้วย การฝึกอบรมพัฒนาประเด็นการผลิตสื่อ เมื่อวันที่ 18-20 ต.ค. ณ กรุงเทพฯ หลังจากนั้นนักศึกษาได้กลับมาผลิตสารคดีสั้นไปนำเสนอ รวมถึงได้ร่วมทำกิจกรรมการสื่อสารที่หลากหลายร่วมกับเพื่อนนักศึกษาอีกครั้งเมื่อวันที่ 17-18 พ.ย. 62 กิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงสาเหตุและแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อเข้าใจความแตกต่างหลากหลายในสังคม รวมถึงได้ฝึกทักษะการเป็นผู้สร้างสรรค์เนื้อหาผ่านสื่อประเภทต่างๆ

ThaiPBS1

ThaiPBS2ThaiPBS3ThaiPBS4

ThaiPBS4

สื่อมัลติมีเดีย