นศ.นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ภูเก็ต   ติดหนึ่งใน 10 ผลงานข่าว เข้ารอบระดับประเทศ รางวัล TJA Cyber Reporter

       เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
นายนพพร นกแก้ว นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้ารับรางวัล
TJA Cyber Reporter สำหรับนักข่าวพิราบน้อยรุ่นที่ 21
         ซึ่งเป็นการจัดประกวดสำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่นที่ 21 เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ได้จากการอบรม โดยนายนพพร นกแก้วได้ติดหนึ่งใน 10 ผลงานข่าวที่ได้เข้ารอบระดับประเทศ จากข่าว “ผู้ประกอบการ เผย ธุรกิจซบเซาหนักหลังเหตุเรือล่มภูเก็ต วอนรัฐเร่งสร้างความมั่นใจนทท.” โดยได้เข้ารับรางวัล ในงานประชุมสามัญประจำปี 2562 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
         โดยมีนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นางสาวพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวฯ และ นางสาวหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าว ให้เกียรติมอบรางวัล

 

      p4478

 

        1551929823428